להתחברות

עמוד משתתף

הרב שבתי רפפורט

הרב שבתי רפפורט

שלושה מימדים

עצמאי, מסחרי ואחריותי

כללי המשחק – בתוך הקופסא ומחוץ לה

האם חוקיות של מערכות, אופן התנהגותן, משתנה במימדים השונים שהיא נבדקת ובקני המידה השונים?

Family and the Holocaust

How can Family help examine the holocaust?

הקונפליקט כפתרון- חלק 2

כיצד המדע התפתח מכך שהוא קיבל עקרונות לא רציונליים?

Beracha

Blessing in Genesis

היחס בין דת למוסר

האם המוסר וההלכה חד הם?