להתחברות

ניצוצות כנס 59

הכנס החמישים ותשעה של ”ניצוצות“

במת הנשיא לדוקטורנטים לחידושי תורה ומדע

”הורו בית דין וידע אחד מהן שטעה…“(הוריות א,א)

יום שלישי, י"ב טבת  תשע”ז (10.1.17). במכון הגבוה לתורה בניין 411 חדר 14, אוניברסיטת בר-אילן.