להתחברות

פתיחה

שתי מערכות נפרדות

שתי מערכות נפרדות

המוסר וההלכה הן שתי מערכות נפרדות כך שלא תמיד מעשה שיקבל ערך חיובי באחת יקבל בהכרח ערך חיובי בשניה.

ההלכה היא המוסר

ההלכה היא המוסר

אין שום הפרש בין הלכה למוסר. ההלכה ניתנה מה', מה שה' עושה ומצווה הוא הטוב והנכון ומכאן שההלכה היא היא המוסר.

המוסר עליון

המוסר עליון

"דרך ארץ קדמה לתורה" – לפיכך אם מתגלה סתירה בין ההלכה למוסר יש חובה על אנשי ההלכה למצוא דרך לפרש את ההלכה כך שתתאים למוסר.

סיכום 

סוגיה זו טרם התחילה.