להתחברות

פתיחה

בעולמות תוכן שונים ניתן להבחין בשלושה ממדים:

בעולמות תוכן שונים ניתן להבחין בשלושה ממדים:

  1. עצמאי, בו האדם רואה עצמו כיחידי בעולם בעמדו מול בוראו.
  2. מסחרי, בו האדם נמצא באינטראקציה של משא ומתן עם סביבתו.
  3. ממד האחריות, בו האדם נעשה אחראי לסביבתו.

לשם הדימוי ניתן לראות שלושה ממדים אלו כשלושה צירים מאונכים זה לזה כאשר האדם,
הנמצא במרחב, יש לו ערך ביחס לכל אחד מהצירים.
יש להדגיש כי צירים אלו אינם צירים כמותיים אלא איכותיים.
כלומר, כאשר אנו נמצאים על הציר הראשון,
ציר האמצעות אין אנו נעים בין עצמאות מוחלטת לבין עריצות,
אלא בין עצמאות טובה ולא טובה,
בין עצמאות בה האדם רואה עצמו כיחידי מול הא-ל,
לבין עצמאות בה האדם חש כי אני ואין בלתי.

סיכום 

מקורות עיקריים