להתחברות

פתיחה

חקר הנבואה

חקר הנבואה

מחקר של המנגנונים המוחיים המלווים את הנבואה תאפשר
הבנה טובה יותר של התופעה ותעזור לנו לראות
האם אדם שהולך בדרכי הנבואה אכן מתקדם לכיוון הנכון.

באין נביאים, נראה כי ניתן למצוא תכונות/ כשרונות/ יכולות שהן חיוניות לנבואה
וקיימות אצל אנשים כבר היום ולבנות מבחן אמפירי שיבחן התקדמות ברכישת יכולות אלו,
או לחילופין ילמד אותנו איזה אדם הוא בעל כשרונות שכאלו.

סיכום 

מקורות עיקריים