להתחברות

פתיחה

סיכום 

מנהגים רבים ומרכזיים בימינו אנו – מתקיימים על בסיס מנהגים דומים מתקופות קדומות. לעיתים, מתעוררת מחלוקת סביב הדקויות בקיום מנהגים אלו, וקיימות מספר גישות שונות להכרעה בין הדעות המנוגדות. דוברים מסויימים תומכים באיסוף קפדני של עדויות מתקופות קודמות ובניסיון לייצר הערכה עובדתית-כמותית כדי לשפוט את מידת הרלוונטיות של בחירה זו או אחרת. דוברים אחרים, תומכים באיסוף אמירות המצביעות על המהות האיכותנית של המנהג, ומציעים לשפוט את מידת הרלוונטיות של דקויות לפי המדד האיכותני.