להתחברות

פתיחה

מזוסקופיה והלכות תערובות

מזוסקופיה והלכות תערובות

מזוסקופיה היא תת תחום בפיזיקה שעוסק במבנים קטנים הנמצאים על הגבול בין אטומים בודדים לבין מבנים גדולים ועל כן הם פועלים במידה מסוימת לפי חוקי הפיזיקה קוונטית ובמידה מסוימת לפי חוקי המכניקה הקלאסית. באופן

יותר כללי ניתן לדבר על מצב הביניים שקיים בין אוסף של פרטים לבין קבוצה. בהלכות תערובות מתייחסים לתערובת כקבוצה שמקבלת את תכונות הרוב. ישנן דוגמאות אחדות בהן ניתן לראות קבוצות שפרטיהם מתנהגים במידה מסוימת כפרטים ובמידה מסוימת כקבוצה. כלי המחשבה המשמשים במזוסקופיה שופכים אור על דוגמאות אלו.

סיכום 

מקורות עיקריים