להתחברות

דוגמאות לסוגיות אפשריות

קיימות וסביבה: כשרות אקולוגית השימוש ברכב הפרטי לעומת התחבורה הציבורית, הלכות כשרות אקולוגית (קריטריונים חברתיים וסביבתיים כמו למשל תנאי העבודה בהם יוצרו המוצרים ,רמת הנזק שהם גורמים לסביבה וכו') , היחס לבעלי חיים (ביצי חופש, האבסת אווזים, פרוות).

המשפחה החדשה: דילמות הנובעות מהשינויים בתפקיד האישה, כיצד מנהלים את חיי היומיום בשנים (כיצד "שני מלכים משמשים בכתר אחד?"), כיצד מאזנים בין משפחה לקריירה אצל וגברים ונשים, אמהות חד-הורית, התמודדות עם מגפת הגירושין, שאלות משמורת .

אתגרי נישואי התערובת: התמודדות עם עובדת קיומן של משפחות מעורבות בתפוצות – האם וכיצד לקבלם לקהילה היהודית, למערכת החינוך,  חגיגות בר מצווה, ציון חגים יהודים ונוצרים "Hanukkah Tree")).

חברה וכלכלה: חובת המדינה בדיור בר – השגה ודרכי השגתו, דילמת הקצבאות, מס ירושה, מס ישיר מול מס עקיף, מכירת חברות הזנק לתאגידי חו"ל, "תספורות" בהשקעות הון, צמצום נזקים בפיטורי עובדים, התמודדות עם חדלות פירעון של משכנתאות, מניפולציות עסקיות, לגיטימציה של הימורים (מדינתיים כמו פייס וכו' ופרטיים), תכניות התייעלות, חברות קבלן, גודל הגרעון, חובת המדינה לצמצום פערים, התערבות המדינה בשכר הבכירים.

תקשורת: פרסום שם חשודים, השפעת המסחריות על השיח הציבורי והצהבת העיתונות, לגיטימיות הריאליטי לסוגיו השונים, צריכה סלקטיבית ["כשרות" בצפייה], אלימות מול ילדים, פרסום לילדים, פרסום מניפולטיבי, רגולציה של TV  ורדיו מסחריים, ייצוג מיעוטים בתקשורת.

משפט וחברה: איזון בין זכויות הפרט לצרכי הכלל, בגץ קעדן, נישואין אזרחיים, עסקות טיעון, דילמת הענישה דרך מאסר, דרך מינוי שופטים ובית המשפט העליון, בית משפט חוקתי, משפטיזציה של החברה.

יחס לערבים: תמיכה סלקטיבית של המדינה לפי רמת שירות צבאי/אזרחי, העדפה מתקנת בגופים ציבוריים, סלקציה ביטחונית בנתב"ג, מחויבות ללימודי ליבה לאומיים, יחס לסמלי המדינה (המנון וכו'), בעיית החברה האזרחית הערבית, התמודדות עם קריאות גזעניות במגרשי הכדורגל, התערבות המדינה באורחות חיים מסורתיות: ריבוי נשים, מילת נשים.

בריאות: דילמות של סל התרופות למשל: הקצאת משאבים לתרופות לאיכות חיים לעומת תרופות מאריכי חיים , חוק העישון , מיסוי יתר על גורמי סיכון – בשר טרי, סיגריות וכו', חיוב תרומת איברים, חובת המדינה בטיפול בבעיות פוריות, דילמות הנדסה גנטית, הפלות.

צבא ומלחמה: גבולות מחיר שחרור שבויים, סיכולים ממוקדים, פטורים מגיוס, צבא העם מול צבא שכיר, מחבלים המסתתרים בתוך אוכלוסיה אזרחית, מחסומים, סירובי פקודות.

חגים ומועדים: סוגי המפעלים המותרים לעבודה בשבת למול הזכות הסוציאלית למנוחה, שעבוד עובדי מלון, עיצוב החגים הלאומיים החילוניים – יום השואה, הזיכרון , העצמאות, ירושלים. עיצוב יהודי לחגיגות אישיות ומשפחתיות (יום הולדת, ימי נישואין), עיצוב חגים אוניברסליים (יום האם, סילבסטר)

ביו-אתיקה: הביו-גנטיקה המודרנית יצרה אפשרויות שפעם נחשבו למדע בדיוני. חלקם עשויים להביא לשינוי משמעותי מבורך ברפואה (היכולת להשתמש בתאי גזע כתחליף לתאים פגועים) אבל מביא גם דילמות בעלות השלכות מוסריות וחברתיות רדיקליות. כבר היום ישנן דילמות הקשורות בפונדקאות (שאלות של זהות וזיקה להורים הביולוגיים), בהזרעה מלאכותית למשל לאמהות חד- הוריות, למיון מוקדם של עוברים (מין העובר, פגמים  גנטיים וכו')

Inversi n la read full article participaci n es libre de costo, previa inscripci n.